Over ALive!

‘Zonder cultuur is er geen samenleving’

Daarmee heeft de toekomst de kunsten misschien nog wel meer nodig dan de kunst een toekomst. Voor ons allen ligt hierin een belangrijke taak kunst en cultuur te behouden en met name te stimuleren.

Stichting ALive! betrekt burgers en het bedrijfsleven bij het versterken van een excellent muziek aanbod in zowel de regio als landelijk. Dit doen we door het mogelijk maken van diverse events en initiatieven waarbij sociale innovatie een centrale rol speelt.

Door actief gebruik te maken van de ideeën van burgers en bedrijfsleven kunnen we het culturele aanbod verbreden en verbeteren en een groot publiek bereiken en verbinden.

In het traditionele geïnstitutionaliseerde culturele aanbod komen ideeën veelal van

hoger hand en dienen als zodanig vormgegeven te worden. Sociale innovatie werkt precies andersom. Ideeën om het kunst en cultuur aanbod slimmer en beter te maken komen daarmee uit de lokale samenleving zelf. Want wie weet er nu beter wat er anders, leuker, gevarieerder, meer verbindend kan dan inwoners van een stad of gemeente zelf. Zij kunnen een veel actieve rol hebben als toeschouwer en/of cultuurmaker.

Stichting ALive! streeft naar nieuwe expressiekanalen en vernieuwende participatievormen. De ontwikkeling van een meer participatief cultuurveld, daar ligt onze uitdaging. We willen dat méér mensen kunnen deelnemen aan kunst en cultuur.

Juist nu is het moment dat we de bestaande grenzen moeten aftasten en nieuwe praktijken gaan creëren die ons helpen om de kunsten te democratiseren. Vandaag de dag is het voor creatievellingen steeds belangrijker om zelf eigen inkomsten te genereren. Wij zien dat bij het versterken en in stand houden van een gunstig kunst en cultuur klimaat in toenemende mate gebruikt gemaakt kan worden van crowdsourcing  en crowdfunding.

Laten we samen nieuwe verbindingen leggen en ruimte creëren voor andere gezichtspunten en geluiden. Aan de rand van het bestaande, steunen wij culturele pioniers, met middelen.