Homepage

‘Zonder cultuur is er geen samenleving’

Daarmee heeft de toekomst de kunsten misschien nog wel meer nodig dan de kunst een toekomst. Voor ons allen ligt hierin een belangrijke taak kunst en cultuur te behouden en met name te stimuleren.

Stichting ALive! bouwt met behulp van een excellent muziek aanbod bruggen tussen de ambities van burgers, het bedrijfsleven en lokale overheden. Dit doen wij door het mogelijk maken van diverse events en initiatieven waarbij sociale innovatie een centrale rol speelt.
Door actief gebruik te maken van de ideeën van burgers en bedrijfsleven kunnen wij het culturele aanbod verbreden en verbeteren en een groot publiek bereiken en verbinden.

Laten we samen deze nieuwe verbindingen leggen en ruimte creëren voor andere gezichtspunten en geluiden.

Aan de rand van het bestaande, steunen wij culturele pioniers, met middelen.